Hälytysohje

Merellä meripelastuksen hälytysnumero 0294 1000
Tai VHF-kanava 16 / VHF-DSC 70
Sisävesillä yleinen hätänumero 112

Vain Kiireetön tiedustelu: Only Non urgent info, info for repais etc.

Nur Information für service und verkstätte, kein not Service !
tel. +358 (0) 40 757 8966
 
 1. Kerro (aluksesi) nimi ja yhteystiedot
 2. Kerro tarkka tapahtumapaikka
 3. Kerro mitä on tapahtunut
 4. Montako ihmistä on vaarassa, onko loukkaantuneita?
 5. Kerro mitä apua tarvitaan
 6. Älä katkaise yhteyttä ennen kuin saat luvan

Alarmanvisning

Sjöräddningens alarmnummer 0294 1000
Eller VHF-kanal 16 / VHF-DSC 70
Allmänt nödnummer 112

 1. Berätta (fartygets) namn och kontaktuppgifter
 2. Berätta exakt var olyckan skett
 3. Berätta vad som har hänt
 4. Hur många människor är i fara, finns det skadade?
 5. Berätta hurudan hjälp det behövs
 6. Avbryt inte kontakten förrän du fått lov

Emergency instructions

Distress calls to the Maritime Rescue Centre via VHF ch 16 / VHF-DSC 70
or by telephone +358-294 1000 (international) 0294 1000 (national)

By general emergency number 112

 1. Tell your (ships) name and contact information
 2. Tell your position
 3. Tell what has happened
 4. How many people are in danger, how many are injured ?
 5. Tell what kind of help is needed
 6. Do not hang up before you get premission to do so

 

Kiireettömät avunpyynnöt - Non urgent assistance -
Nur Information für service und verkstätte, kein not Service !

We speak suomea, svenska, english and deutsh

Porkkala, west from Helsinki

tel. +358 (0) 40 757 8966

 

 

Tekninen toteutus: W3 Group