Porkala Sjöräddare

SMPS Porkala Sjöräddare gör frivilligt sjöräddningsarbete på havsområden utanför Kyrkslätt. Vi räddar och hjälper människor och båtar i sjönöd. Finlands sjöräddningssällskap samarbetar med myndigheterna. I Finland leds sjöräddningsverksamheten av Gränsbevakningen.

Alltid redo att hjälpa

Det viktigaste med sjöräddningen är att rädda människoliv. Vi samarbetar med Sjöbevakningen och Nödcentralen. Allvarliga farosituationer sker sällan på vårt verksamhetsområde men mindre brådskande uppdrag är vanliga.

Till våra uppgifter hör bland annat bogsering av båtar som kört på grund eller blivit obrukbara av ett tekniskt fel.

Stöd vår verksamhet!

Frivilliga sjöräddningsverksamheten bekostas med understöd och medlemsavgifter. Pengar behövs till bränsle och underhåll av räddningsbåtarna.

Kom med!

Aktiva frivilliga medlemmar behövs för att kunna trygga sjöfararna. Både besättning och ekonomiskt stöd behövs.

Tekninen toteutus: W3 Group